Äntligen kan ankdammens alla btards samlas på Kuvalautas /å/.

[via:Rufus Gylling]