Reuters ruta/språkvård: LED-lampor eller diodlampor?

[via:rubinju]