Bokrecension: “Nyttiga idioter”

“Var de finlandssvenska minoritets-kommunisterna ett redskap för Sovjet? Hade de kunnat bidra
till ett kommunistiskt maktöver-tagande i Finland?”