Presentation av Stockholmtunnelbanans säkerhetssystem

Miljön är ännu i stort sett ickedatoriserad och styrd av logiska kretsar. Techworld har också en artikel om Banverkets trafikkontroll.

[via:rubinju]