The office of copyright nazi, French president Nicolas Sarkozy caught distributing pirated DVD copies

[via:Piraattiliitto]