Unix turns 40: The past, present and future

[via:Slashdot]