Bevara Internet: icke frihetshatande personer berättar vad Internet betyder för dem

[via:Omg Internets]