10 December 2010

Lapsettomat ovat tutkitusti onnellisempia ihmisiä

“Yorkin yliopiston tutkija […] tarkasteli viime vuonna Journal of the British Psychological Association -lehdessä kymmeniä tutkimuksia, joissa vertaillaan lapsettomien ja lapsia hankkineiden ihmisten onnellisuutta. Tutkimusten tulos on yhtenevä, yllättävä ja poliittisesti epäkorrekti: länsimaissa lapsen saanti tekee ihmisestä onnettoman. […] Lapsia hankkineet ihmiset ovat vähemmän onnellisia, tyytymättömämpiä elämäänsä ja parisuhteeseensa sekä voivat henkisesti huonommin kuin lapsettomat ikätoverinsa”

Myös HS kirjoitti aiheesta.

[via:Chris Helenius]

1 March 2010

Yllättävän moni suomalainen käyttää silmälaseja

[via:Tommy Rosenqvist]

23 June 2008

HS.fi:

“Lasten yskänlääkkeet ovat tehottomia tai jopa vaarallisia, väittää lääkäriseura Duodecimin verkkolehdessä julkaistu artikkeli.

Artikkelissa varoitetaan, että useat yskänlääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ja voivat aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, aistiharhoja ja jopa enkefalopatiaa eli aivotautia.”

Generated on