29 January 2010

Reuters ruta/språkvård: LED-lampor eller diodlampor?

[via:rubinju]

21 September 2009

Computer Swedens språksidor

Svensk IT-tidsskrifts skrivregler med terminologi/ordlistor.

[via:Charris]

Generated on