20 January 2010

Genomgång av FRAs workshop vid IT security expo i Göteborg

[via:Stefan Flod]

27 October 2009

Presentation av Stockholmtunnelbanans säkerhetssystem

Miljön är ännu i stort sett ickedatoriserad och styrd av logiska kretsar. Techworld har också en artikel om Banverkets trafikkontroll.

[via:rubinju]

Generated on