Elantos övergivna tegelbyggnad på Köpingsvägen 2 i Södra Haga, Helsingfors | Elanto-osuuskunnan tiilirakennus Helsingin Etelä-Haagan Kauppalantiellä

Elanto-huset på Köpingsvägen 2

Janne Strang på Huvudstadsbladet skriver om ett hus jag undrade över då jag själv bodde på Köpingsvägen i Södra Haga för inte så länge sedan.

“De senaste linjeritningarna är frÃ¥n 1960-talet och visar att andra vÃ¥ningen har ett tiotal rum, fem kök och flera toaletter. Sannolikt har det bott arbetarfamiljer här, vilket skulle ligga i linje med arbetarandelslaget Elantos ideologi.”

Huset finns rätt noga avbildat på Google Maps/Street View.

Strangs artikelserie om gamla hus har en tidigare del om Kronberget på Degerö.