21 December 2010

Proggiga barnböcker – därför blev vi som vi blev

17 November 2009

Bokrecension: “Nyttiga idioter”

“Var de finlandssvenska minoritets-kommunisterna ett redskap för Sovjet? Hade de kunnat bidra
till ett kommunistiskt maktöver-tagande i Finland?”

Generated on