Jan Guillou: Propagandan lever och blomstrar

“Det råder fortfarande en uppfattning om att det kan vara av demokratiskt intresse att ljuga […] Det finns ännu inte skäl att vara helt optimistisk kring mediebilden av omvärlden…”