25 February 2010

crayon drug raid mikkel sommer

[via:Yay Everyday]

30 September 2008

Nyttan med en ko, faktauppsats “skriven av en icke namngiven mellanstadieelev”

“På den översta sidan – Och den ena sidan – Och den andra sidan, är det bara hår… Det heter ko-hår och har alltid samma färg som kon. Färgen på kon heter kulör.”

[via:Robin]

Generated on